Hoppa till innehåll
Content Marketing

Content marketing-strategi

Din strategi för content marketing lägger grunden för implementering, skapande, uppföljning och långvarig framgång med content marketing. Strategin hjälper dig också att hantera alla ”har någon några idéer om vad vi ska göra?”, ”varför provar vi inte det här?” och ”ger detta egentligen något?”. Strategin definierar vad du vill uppnå och hur du ska nå dit. Even Eights lättanvända strategimall för content marketing består av sex steg och passar alla företag online.

english version
our content marketing services

Efter att ha utvecklat strategier och lett organisationer inom content marketing i byrå- och e-handelsmiljöer kan jag inte nog betona vikten av att ha en tydlig strategi. Utan strategi kommer du att hamna i situationer där du ”bara gör saker”, inte sällan med goda intentioner men utan plan.

Ökade intäkter, lägre marknadsföringskostnader, förbättrade återköpsgrad och nya intäktsben kan bara uppnås om du vet vad du gör, hur och i vilket syfte.

Ta ditt e-handelserbjudande bortom pris och produkt, få fler nya och återkommande kunder. Lär dig mer om din målgrupp, öka lojaliteten och bli marknadsledare inom din nisch.

Effektiv content marketing-strategi i sex steg:

  1. Affärsmål – tydliggör vad bolaget vill
  2. Lär känna din publik & målgrupp
  3. Kartlägg kanaler & plattformar
  4. Definiera era content marketing-mål
  5. Målgruppens önskade beteende
  6. Sammanfatta i ett mission statement
Content marketing-strategi i sex steg

Content marketing strategi exempel – steg för steg

Affärsmål och content marketing

1. Affärsmål

Beskriv vad ditt content marketing-program kommer bidra med i den övergripande affären. Det är viktigt att koppla ditt content marketing-program till företagets mål.

Om du sedan gör målen mätbara underlättar det när du ska utvärdera och optimera (se exempel på hur du kan sätta KPIer för content marketing under ”Så sätter du mål och nyckeltal för content marketing”)

Exempel: öka kunskapen om målgruppens behov, öka antalet besökare via Google, minska antalet ärenden hos kundservice, minska beroendet av annonser kring jul med hjälp av förbättrad organiska ranking, fler aktiva och återkommande kunder via nyhetsbrevet med hjälp av ett mer diversifierat innehåll.

Lär känna din publik & målgrupp

2. Lär känna din publik & målgrupp

Beskriv den publik innehållet ska skapas för. Vilka behov har de direkt och indirekt kopplat till ditt innehåll? Finns det säsongsbeteenden som är värd att ha i beaktande?

Här kan du beskriva enkla personas samt skissa upp vilken typ av innehåll dessa behöver för att ta sig vidare sitt mål och stärka relationen till din plattform/varumärke. Kom ihåg att det från och med ”content marketing mål” handlar om din målgrupps behov och önskemål, inte era.

Exempel: Vår målgrupp är uppdelad i två tydliga grupper: jämförande förstagångsköpare och informationssökande veteraner. Grupp 1 (jämförande förstagångsköpare) letar efter den optimala produkten för att lösa X. De är passiva medlemmar på forum men är desto mer aktiva på jämförelsesajter och recensionssajter där de gärna delar med sig av personliga upplevelser av produkter. Det gäller såväl prestanda som pris.

Grupp 2 (informationssökande veteraner) har ofta en produkt och är primärt intresserad av 1) information om reservdelar 2) information om självservice samt 3) motsvarande ersättare till den produkt de har. Givet att våra produkter är uttalade vinter-produkter är båda grupperna som mest aktiva under höst-och vinter-säsong.

Grupp 2 är dock även aktiva under sen-sommaren. Detta är troligtvis kopplat till gruppens intresse för reservdelar och service. Detta ger oss chansen att skapa och distribuera innehåll rörande…

Kanaler & plattformar

3. Kanaler & plattformar

I vilka kanaler vistas din publik? Här är det viktigt att tänka båda analogt och digitalt samt att du ska inkludera ägda, förtjänade och betalda kanaler. Även om målet är att bygga din plattform har andra platser och kanaler en roll att spela.

Exempel: Både Grupp 1 och 2 är trogna Googlare. Här kan köpt trafik vara ett alternativ till en början för att få upp exponeringen av innehållet. Även vissa bloggar har identifierats som samlingsplatser, primärt för Grupp 2.

Grupp 1 och 2 är medlemmar i Facebook-grupperna X och Y. Övriga sociala kanaler saknar betydelse för tillfället men ska bevakas. Sajter Z tillhör de sekundära konkurrenterna och har ett annonserbjudande. Det ger bra förutsättningar för säsongsvisa native-kampanjer.

De primära kanalerna uppskattas till en början vara Google och Facebook-grupper. Parallellt kommer vi bygga upp det egna nyhetsbrevet.

Definiera era content marketing-mål

4. Definiera era content marketing-mål

Vad ni ska göra för publiken/målgruppen. Beskriv hur ditt content marketing-program ska bidra till att målgruppen hjälper er att nå affärsmålen. Det handlar med andra ord vilka värden ni ska leverera till målgruppen för att den i sin tur ska hjälpa er att nå affärsmålen.

Inkludera även risker och möjligheter som du har identifierat när du lär dig allt om din målgrupp. Tydliggör också hur ni skiljer er från konkurrenter (det kan flera typer av konkurrenter att ta hänsyn till. Läs mer om konkurrenter under ”online-konkurrenter”).

Exempel: Utifrån den research vi har gjort står det tydligt att vår bransch har en informationsutmaning online. Våra primära konkurrenter (som också marknadsför och säljer produkten online) saknar innehåll anpassat för de frågor kunderna har före och efter köp.

Sekundära konkurrenter (som inte säljer men skriver och kommunicerar om/kring produkten) så som forum samt sajterna X, Y och Z har mycket god synlighet på Google och driver också flera stora privata grupper på sociala medier. Fokus hos oss och våra primära konkurrenter ligger på pris och kommunikation långt ner i tratten.

Genom att ta fram innehåll som appellerar till målgruppens behov längre upp i tratten samt efter köp kommer vi kunna öka antalet besökare från Google samt minska antalet ärenden hos kundservice.

I korthet handlar det om att hjälpa målgruppen (se mer under ”Publik och målgrupp”) att jämföra prestanda, upplevelse och pris samt hitta och ta del av tydlig och transparent information rörande reservdelar och självservice. Vi lansering av nya modeller gör vi det enkelt att jämföra med tidigare modeller.

Målgruppens önskade beteende

5. Målgruppens önskade beteende

Vad vi vill att målgruppen ska göra (för dig). Vad är det som ska hända när innehållet har skapat och distribuerats till publiken? Vad exakt är det målgruppen ska göra? Här kopplar du dina content marketing-mål till dina affärsmål och skapar på så sätt en grund för målsättning och uppföljning.

Eftersom en viktig del av content marketing är att lyssna och lära av målgruppen (vilket också är ett av affärsmålen i detta exempel) kan du hålla denna del övergripande till en början och snäva in över tid.

Exempel: Grupp 1 ska erbjudas att delta i en årlig undersökning om produkt X. Målgrupperna ska delta och kommentera innehåll på vår webbplats. Grupp 2 ska ladda ner PDF-handböcker via vår webbplats. Grupp 1 ska dela och referera till våra jämförelsesidor på webbplatsen etc.

Sammanfatta i ett mission statement

6. Sammanfatta i ett mission statement

Här sammanfattar du i en kärnfull och medryckande text vad ert uppdrag mot publiken är. Detta är det sista ni gör och som på ett par meningar ska sammanfatta varför ni gör det ni gör.

Exempel: X hjälper fans och användare av Y att bli bättre på Z. Med hjälp av ett växande community och experter på Y lyfter X fram Z i rampljuset och ger liv förnyat liv till en syssla som varje år utförs av tusentals svenskar.

För er skulle lyfter vi på huven och lär oss mer om Y, dess historia och framtid. Vi jämför, lyssnar och gör Y bättre.

Kontakta mig om du vill…

  • Vill veta mer om dina konkurrenter, deras svagheter/styrkor
  • Vill förstå mer om vad din målgrupp verkligen vill ha
  • Ska lansera din e-handel/webbplats på en ny marknad
  • Vill veta mer om hur man växer utan att vara beroende av annonsering

Vill du ta reda på vad content marketing kan göra för ditt bolag?

Carl Pilo Karth

Calle, Senior Consultant / Owner
070 414 92 41