Hoppa till innehåll

Strategi

Vad definierar strategi? Och hur skiljer sig en bra strategi från en dålig strategi? Det korta svaret är att en strategi är företagets plan för hur man når sitt långsiktiga mål. En bra strategi bör då vara en plan som inte bara visar dig målet utan också hur du kommer dit.

Ett traditionellt sätt att utforma en marknadsföringsstrategi är att använda marknadsföringens fyra P: Produkt, Pris, Plats och Promotion (introducerades av Philip Kotler och E. Jerome McCarthy i slutet av 60-talet). Ytterligare P har lagts till och tagits bort sedan 1960-talet (t.ex. Process och People).

De ursprungliga fyra är fortfarande giltiga och utgör ett tidlöst ramverk för alla typer av marknadsföringsstrategier. Kom ihåg att orden du använder inte är det viktigaste. Det är betydelsen och innebörden som gör skillnad.

En heltäckande och genomförbar marknadsföringsstrategi 2022 bör kunna ge dig och dina kollegor svaret på följande frågor:

  • Människor: Till vem säljer vi och vad vill de ha? (detta P(eople) kan också användas vid bemanning och organisationsutveckling).

  • Produkt: Vilken produkt (eller tjänst) marknadsför vi till målgruppen (Människor)? Hur väl möter produkten konsumentens behov?

  • Pris: När är priset rätt? I ett B2C-bolag kan denna punkt bli ganska komplex. Saker att tänka på är konkurrens, försäljningsvolym, rabatter, produktmarginal samt det verkliga och upplevda värdet ur kundens synvinkel.

  • Plats: Är detta ett erbjudande lämpligt för e-handel, fysisk butik, en marknadsplats eller via återförsäljare? Målet här är att hitta platsen där alla dina mål uppnås och gör både kund och er nöjda.

  • Promotion: Hur får vi produkten framför konsumentens ögon? Kom ihåg att en strategi säger lika mycket om vad du INTE ska göra som vad du SKA göra. Annonser, sponsring, SEO och innehållsmarknadsföring är exempel på sådant som ryms inom Promotion. Dessa marknadsföringsprogram har sina egna strategier och planer.
english version strategi

Tjänster

Eftersom syftet med marknadsföring är att förvärva nya och behålla förvärvade kunder bör din marknadsföringsstrategi fokuseras på just detta. Exakt hur den ska se ut beror bland annat på i vilket skede ditt bolag befinner sig. Nyetablerat eller moget gör stor skillnad. Ditt övergripande affärsmål, målgruppen och konkurrens sätter spelplanen. Låt Even Eights hjälpa dig att definiera ditt unika erbjudande och marknadsföringsstrategi för att dominera din bransch.

Som ett tvärfunktionellt expertområde handlar SEO lika mycket om vad man INTE ska göra som om vad man SKA göra. Förbättra dina PR-initiativ, kundupplevelse och försäljning med en integrerad och datadriven SEO-strategi. Dra nytta av vår erfarenhet av att göra SEO till det primära affärsutvecklingsverktyget och intäktsdrivaren.

Skapa en överblick och ramverk som låter dig se och arbeta bortom den dagliga floden av idéer och ifrågasättande. Låt Even Eights content marketing-strategi i sex steg förvandla skapandet av innehåll på din webbplats till en effektiv marknadsmaskin som ökar din försäljning, sänker dina kostnader och skapar extra intäktsströmmar. En investering, inte en kostnad.

E-handels-
strategi

Vad ingår i en e-handelsstrategi? Hemsida, sortiment och betalningsleverantörer? Allt börjar med din målgrupp och din roll på marknaden. En e-handelsstrategi byggd kund och erbjudande hjälper dig att övervinna nedskärningar i annons-spend, hård priskonkurrens och bristande fokus. Låt oss hjälpa dig att fokusera på det som driver tillväxt och lönsamhet i ditt företag.

Kunder: E-handelsbutiken Snuset.se säljer snus på nätet till kunder i Sverige. Butiken öppnade i mars 2023. Tillsammans med Snuset.se utvecklade vi en e-handelsstrategi baserad på en omfattande online marknads-analys där både konkurrenter och konsumentbeteenden utgjorde grunden för strategin 2023.


Kontakta mig om du…

  • Vill ligga steget före dina konkurrenter med hjälp av data
  • Tillföra fokus & innovation till din strategi
  • Få varje del av din marknadsföring, SEO & content att bidra till din framgång

Vill du veta mer?

Carl Pilo Karth

Calle, Senior Consultant / Owner
070 414 92 41